Acharya Maharajshri Shree Hari Shree Swaminarayan Mota Maharajshri
Katha Varta Kirtan Satsang Pravachan Manilal Bhalja Saheb
       
 
Nathjibhai Shukla

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Manilal Laxmidas Bhalja saheb
acharyamaharaj-ashirvachan
Motamaharajshri Ashirwachan
aaj-ni-ratnakanika
 
         Prerak Pravachans of Manilal Laxmidas Bhalja Saheb on Shikshapatri, Vachnamrut,          Upasana Shuddhi, Sarvopari Nishtha, Swaminarayan Satsang Pravachan
 
         Copyright © 2012. All rights reserved by Swaminarayan Satsang Pravachan.
         Designed & developed by Tejas Patel (M) +91 9879211763